โลโก้บริษัท
social

history ประวัติบริษัท

ปี พ.ศ. 2523
บริษัทฯ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2523 ที่ถนนสุขุมวิท 101/1 ต.บางจาก มีพื้นที่โรงงานทั้งหมดอยู่ที่ 1,344 ตารางเมตร โดยเริ่มต้นธุรกิจทำชิ้นส่วนถังดับเพลิง
ปี พ.ศ. 2527
อยู่ในช่วงเริ่มต้นขยายการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในปริมาณที่ไม่มาก (Small Volume)
ปี พ.ศ. 2541
เริ่มผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ OEM และดำเนินการขอรับรองระบบคุณภาพเพื่อให้ชิ้นงานได้มาตรฐาน
ปี พ.ศ. 2548
รับผลิตชิ้นส่วน Clip For Leaf Spring ซึ่งเป็นงานแปรรูปโลหะ โดยการปั๊มขึ้นรูปเป็นส่วนใหญ่ ในปริมาณที่มากขึ้น (Big Volume)
ปี พ.ศ. 2550
ทั้งนี้เพื่อรองรับกำลังการผลิตที่เพิ่มมากขึ้น และบริษัทฯ ต้องการเพิ่มศักยภาพ รวมถึง ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ทางบริษัทฯ จึงได้ย้ายฐานการผลิตมาที่ ซอยไทยประกัน ถนนเทพารักษ์ กม. 21 จ.สมุทรปราการ โดยมีพื้นที่ทำการประมาณ 6 ไร่
ปี พ.ศ. 2552
เริ่มรับผลิตชิ้นงานเชื่อมประกอบที่พักแขน/โครงเบาะรถยนต์อย่างเต็มรูปแบบ โดยมีนโยบายให้งานเชื่อมประกอบเป็น Product Champion
ปี พ.ศ. 2556
ทางบริษัทฯ ทำการขยายพื้นที่โรงงานอีกครั้ง เพื่อรองรับงานเชื่อมประกอบในรถยนต์ใน Model ใหม่ ๆ ซึ่งในปัจจุบัน บริษัทฯ มีพื้นที่ทำการประมาณ 6.2 ไร่