โลโก้บริษัท
social

business ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท
: สยามซีเนเตอร์ จำกัด
ประเภทของธุรกิจ
: อุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์. ประเภทบริษัท ลักษณะการดำเนินงานจะเป็นรูปแบบธุรกิจขนาดย่อม (SMEs) ที่บริหารโดยคนไทย 100%
ที่จัดตั้งขึ้น
: 20 มิถุนายน 2523
กรรมการผู้จัดการ
: Ms. Janjira Autantikul
ผลิตภัณฑ์และการดำเนินงาน
บริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตสินค้า การแปรรูปโลหะแผ่นเป็นส่วนประกอบยานยนต์ เป็นซัพพลายเออร์ลำดับที่ 2 ที่นำสินค้าของบริษัท ผู้โดยสารหมายเลข 1 ของรถ เช่น TOYOTA, ISUZU, NISSAN, FORD, MITSUBISHI เป็นต้น
ได้รับการรับรอง
นโยบายต่อต้านการทุจริต
จริยธรรมทางธุรกิจ
ที่อยู่
: 727 หมู่ 15 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง สมุทรปราการ 10570
โทรศัพท์
: 02-763-8890-2
แฟกซ์
: 02-763-8893-4