โลโก้บริษัท
social

beenhere บริษัทสยามซีเนเตอร์ จำกัด ได้มีโอกาสต้อนรับ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) และผู้เข้าอบรมโครงการส่งเสริม SMEs Managment
calendar_month 24 เมษายน 2566 18:31 visibility 484

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 บริษัทสยามซีเนเตอร์ จำกัด ได้มีโอกาสต้อนรับ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) และผู้เข้าอบรมโครงการส่งเสริม SMEs Managment (บุคลากรประเทศเวียดนาม) จำนวน 30คน  
วัตถุประสงค์ในการดูงานครั้งนี้ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทัศนคติ ความรู้ในการใช้เครื่องมือบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ทราบหลักการเบื้องต้นในการประยุกต์ใช้แนวคิด หลักการ การเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร