โลโก้บริษัท
social

beenhere บริษัท สยามซีเนเตอร์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงาน
calendar_month 05 ตุลาคม 2566 17:52 visibility 424

วันนี้ทางบริษัท สยามซีเนเตอร์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงาน โดยมีบุตรของพนักงานได้รับทุนจำนวน 61 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 110,000 บาท ซึ่งการมอบทุนได้แบ่งออกเป็น 6 ระดับการศึกษา
ระดับอนุบาล จำนวน 4 ทุน ทุนละ 1,200 รวม 4,800 บาท
ระดับประถมศึกษา จำนวน 26 ทุน ทุนละ 1,600 บาท รวม 41,600
ระดับมัยธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 19 ทุน ทุนละ 1,800 บาท รวม 34,200 บาท
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 8 ทุน ทนละ 2,200 บาท รวม 17,600 บาท 
ระดับอนุปริญญา (ปวส.) จำนวน 1 ทุน ทุนละ 2,800 บาท รวม 2,800 บาท
ระดับปริญญาตรี จำนวน 3 ทุน ทุนละ 3,000 บาท รวม 9,000 บาท
ทางคณะกรรมการโครงการ และพนักงานบริษัท สยามซีเนเตอร์ ทุกคน ต้องขอขอบคุณคุณแม่ตุ๊ก ที่ได้มอบเงินส่วนตัวเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับบุตรของพนักงานในครั้งนี้ เป็นหวังว่าในปีต่อไปๆ จะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้อีกนะคะ