โลโก้บริษัท
social

beenhere บริษัท สยามซีเนเตอร์ จำกัด โดยคุณรุ่งทิวา พุกพัด  (ที่ปรึกษา และผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน ) ได้เข้าร่วมประชุมกับองคมนตรี  ท่านพลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา
calendar_month 15 กรกฎาคม 2566 09:16 visibility 377

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 บริษัท สยามซีเนเตอร์ จำกัด โดยคุณรุ่งทิวา พุกพัด 
(ที่ปรึกษา และผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน )ได้เข้าร่วมประชุมกับองคมนตรี 
ท่านพลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา และคณะผู้อำนายการโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษา 
ระดับอาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรีในโครงการ การศึกษาลักษณะที่ 3 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู จ.กาญจนบุรี